Autor stránek

Autor stránek

Lukáš - klávesy
Zde může být text o autorovi

- HEKTOR - live music

historie kapely

Takhle nějak to kdysi dávno začalo :-)

L.p 1974 přišel jistý pan KAVAN za mladým perspektivním t.č. 17 ti letým Lubošem PAVLÍČKEM s dotazem, zdali by nechtěl býti členem divadelního spolku. Jelikož Luboš v té době hrál na akordeon a měl dosti kamarádů, z nichž někteří v sobě měli, nebo našli muzikantské „střevo“, bylo jasné že z divadla nebude nic.
Tak začala éra této kapely. Spoluzakládajícími členy byli p. Oldřich REZEK,
p. Jaroslav ŽIŠTÁK, p. Josef PEROUTEK . Skupina zkoušela v nedaleké obci Starkoč.
Z nejasných příčin se za nějaký čas chtěli,nebo museli z obce přestěhovati do obce Provodov.
Věřím, že největší radost měl právě Luboš a to jen z toho důvodu, že skupina našla útočiště v domě č.p.15 . Pro nezasvěcené vysvětlím. …. Je to prosté. Luboš měl tento dům přímo naproti svému, tudíž automaticky odpadlo řešení dojíždění a včasných docházek na zkoušky.
..Pravda je ale taková, že Luboš s tím má problémy stále. NEVADÍ.!
Jak čas plynul , skupina aby mohla vystupovat s veřejnou produkcí a posléze i nějaký ten peníz dostati MUSELA podstoupit tzv. PŘEHRÁVKY. ( Před členy komise ,se zahrají některé skladby a tato komise pak určí,nebo doporučí, kolik si za produkci může skupina dukátů vzít. Skladby jsou dle vlastního uvážení, ale jedna je povinná. Nejlépe nějaká ta budovatelská.)  K těmto přehrávkám je ale zapotřebí také se nějak jmenovat. Padlo mnoho návrhů typu „Andromeda, Proband atd.“ ………p.Olda Rezek sedící za bubny jen tak suše podotknul. „ Hoši, proč se nejmenovat po tom psisku tady od souseda?“ „Stejně pokaždé když
tady zkoušíme tak chudák pes utíká .“ Na počest psa skupina název má!!!! Od té doby, již skupina fungující pod názvem HEKTOR mohla hráti s požehnáním úřadů na
Bálech, Zábavách, Svatbách a různých jiných akcích.
Čas plyne dál a ve skupině se vystřídalo mnoho lidí. Jedinný kdo zůstal stále věrný je Luboš Pavlíček, který sic již není aktivním hráčem, ale stále je tím základním kamenem skupiny.
Abych nezapomněl na ostatní členy, zde jsou. ……

Moucha J. Pinkava J.
Kejzlarová H. Malina M.
Malinová H. Ungrádová L.
Pavlíčková L. Hylský J.
Vlček T. Čech M.
Nehyba M. Emmer J.
Ptáček P. Šrajbr J.
Hylena P. Rudolfová L.
Ježek L. Kornas M.
Karásek J. Potůček J.
Ticháček Filip

Každý z těchto členů dal skupině trochu svého já. Děkujeme.
Již letos v září slaví kapela Hektor 35. narozeniny!!!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one